ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600253
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  600253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChoomChonhnongdonpramanradboriban
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองโดน
ตำบล :
  หนองโดน
อำเภอ :
  หนองโดน
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18190
โทรศัพท์ :
  036397067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ พฤศจิกายน 2461
อีเมล์ :
  schpraman@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองโดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 05:14:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน