ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600274
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  600274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadsuanmaduesamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสวนมะเดื่อ
ตำบล :
  วังม่วง
อำเภอ :
  วังม่วง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18220
โทรศัพท์ :
  036704044
โทรสาร :
  036704044
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  suanmadue@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09:41:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี


นายวิชิต ราญฎร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน