ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600281
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  600281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaoruak School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขารวก
ตำบล :
  หน้าพระลาน
อำเภอ :
  เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18240
โทรศัพท์ :
  089-9055905
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  kaurua@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  47
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หน้าพระลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:20:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)


นางสายสมร สิงห์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน