ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600294
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  600294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuaybong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยบง
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18000
โทรศัพท์ :
  036275316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13:29:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)


นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน