ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแพะโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600298
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  600298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแพะโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphaekhok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแพะโคก
ตำบล :
  ผึ้งรวง
อำเภอ :
  เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18000
โทรศัพท์ :
  0863312358
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  ji23ja@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผึ้งรวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแพะโคก


นายพิชัย ตุ้งประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพะโคก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน