ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600318
รหัส Smis 8 หลัก :
  19022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  600318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มวกเหล็กวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muaklek Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน496
ตำบล :
  มิตรภาพ
อำเภอ :
  มวกเหล็ก
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18180
โทรศัพท์ :
  036-342066
โทรสาร :
  036-342066
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  muaklekwittaya2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาสระบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มิตรภาพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน