ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600319
รหัส Smis 8 หลัก :
  19022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  600319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Subnoinaue Wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านซับน้อยเหนือ
ตำบล :
  ลำพญากลาง
อำเภอ :
  มวกเหล็ก
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  30130
โทรศัพท์ :
  036340139
โทรสาร :
  036345615
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  snw_2526@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาสระบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพญากลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม


นายพิพัฒพล ธูปหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน