ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวอนนภาศัพท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080009
รหัส Smis 8 หลัก :
  20010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  080009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วอนนภาศัพท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wonnapasub School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้านหาดวอนนภา
ตำบล :
  แสนสุข
อำเภอ :
  เมืองชลบุรี
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20130
โทรศัพท์ :
  038141577
โทรสาร :
  038141577
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองแสนสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:49:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวอนนภาศัพท์


ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน