ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080033
รหัส Smis 8 หลัก :
  20010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  080033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนอุดมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสวน
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองชลบุรี
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20000
โทรศัพท์ :
  038285659
โทรสาร :
  038285659
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20พฤษภาคม2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 11:36:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา


นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน