ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080052
รหัส Smis 8 หลัก :
  20030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  080052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเกตุน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongketnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเกตุน้อย
ตำบล :
  หนองปลาไหล
อำเภอ :
  บางละมุง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20150
โทรศัพท์ :
  0-3824-1705
โทรสาร :
  038241705
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลาไหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2557 เวลา 23:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย


นายวิโรจน์ อำพรวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย