ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080087
รหัส Smis 8 หลัก :
  20010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  080087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองน้ำเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGNAMKEAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองน้ำเขียว
ตำบล :
  คลองกิ่ว
อำเภอ :
  บ้านบึง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20220
โทรศัพท์ :
  038158258
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบ้านบึง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกิ่ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:12:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว


นายณภัทร ก่อนกี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน