ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080114
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  080114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watserdsumran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโพธิ์งาม
ตำบล :
  บ้านเซิด
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 3847 3348
โทรสาร :
  038473348
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2471
อีเมล์ :
  watserdsumran@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเซิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16:04:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)


นายวีระกานท์ ศรีสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน