ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080126
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  080126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกเพลาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhokphlo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกเพลาะ
ตำบล :
  โคกเพลาะ
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/01/2474
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเพลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ


นางสาวประครองศิลป์ งามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเพลาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน