ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080129
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  080129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuathanon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวถนน
ตำบล :
  หัวถนน
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 3847 2272
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  huathanon_t@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหัวถนน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)


นายสุดแสง หมื่นราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน