ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080132
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  080132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpakaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านป่าแก้ว
ตำบล :
  หัวถนน
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 3847 2202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  watpakaew71@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เด็กพิเศษเรียนร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวถนน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าแก้ว


นายทิวา พุทธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน