ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080133
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  080133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระสี่เหลี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansraseliam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  สระสี่เหลี่ยม
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 38194012
โทรสาร :
  038263020
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  sraseliam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระสี่เหลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม


นางดารณี กีรติปกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน