ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080134
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  080134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาดินวังตาสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaodinwangtasee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเขาดินวังตาสี
ตำบล :
  สระสี่เหลี่ยม
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 33047483
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/5/2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระสี่เหลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี


นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน