ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080135
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  080135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก้วศิลาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadkaewsilaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเนินแพง
ตำบล :
  สระสี่เหลี่ยม
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 3847 2321
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2475
อีเมล์ :
  griangyang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพนัสนิคม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระสี่เหลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:41:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม


นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน