ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080136
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  080136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAD NONGSANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองสังข์
ตำบล :
  หนองเหียง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  038164039
โทรสาร :
  038164039
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิ.ย. 2494
อีเมล์ :
  nsc.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:43:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสังข์


นายจักริน คำทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน