ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำซับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080144
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  080144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำซับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannumsub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านน้ำซับ
ตำบล :
  นาวังหิน
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 38162622
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  .
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพนัสนิคม 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาวังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:12:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำซับ


นางอทิติกานต์ นวลละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน