ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เสธ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080149
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  080149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่เสธ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraise
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านไร่เสธ์
ตำบล :
  พนัสนิคม
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิ.ย. 2514
อีเมล์ :
  kajorn1@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพนัสนิคม 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:24:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์


นายชิตวีร์ มองเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เสธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน