ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080150
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  080150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่แก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongphaikaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองไผ่แก้ว
ตำบล :
  หนองเหียง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0863473968
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/05/2518
อีเมล์ :
  Bannongphaikaw@ hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:34:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว


นายอดิศัย วรรณเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน