ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080154
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  080154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินหลังเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban noen lang tao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเนินหลังเต่า
ตำบล :
  บ้านช้าง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2482
อีเมล์ :
  suphatsuphatmongkonkit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  500 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19:46:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า


นางบุษบา หมีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน