ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080155
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  080155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpongpakdong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองกะพง
ตำบล :
  นาเริก
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 3847 2719
โทรสาร :
  0 3847 2719
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2474
อีเมล์ :
  aeecc01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพนัส3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)


นายรัษฎากร มีมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน