ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080156
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  080156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเนินสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnoensak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเนินสัก
ตำบล :
  นาเริก
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 38164645
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2482
อีเมล์ :
  nernsak_55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:16:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเนินสัก


นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน