ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080159
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  080159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา42
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya 42
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเนินแร่
ตำบล :
  นาเริก
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2457
อีเมล์ :
  thairath_42@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42


นายภราดร พวงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน