ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080161
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  080161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งเหียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattunghiang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งเหียง
ตำบล :
  หมอนนาง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 3846 6116
โทรสาร :
  038466116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2481
อีเมล์ :
  wattungheangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมอนนาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:58:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง


นางรัษฎากร แซ่เตียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเหียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน