ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080163
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  080163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชุมแสงศรีวนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchumsaengsriwanalam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านชุมแสง
ตำบล :
  หมอนนาง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  0 38162432
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/11/2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนัสนิคม3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมอนนาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:30:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม


นายนิพนธ์ อนันตชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน