ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080166
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  080166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnakrarok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนากระรอก
ตำบล :
  ทุ่งขวาง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  038162264
โทรสาร :
  038162264
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพนัสนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:17:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)


นายสมพงษ์ จิตต์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน