ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080167
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  080167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwatkhoktajaroen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวัดโคกท่าเจริญ
ตำบล :
  พานทอง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3845 1036
โทรสาร :
  0 3845 1036
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพานทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:02:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ


นายทรงวุฒิ แน่นหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน