ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพานทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080168
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  080168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพานทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphanthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพานทอง
ตำบล :
  พานทอง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3845 1490
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทอง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพานทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพานทอง


จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพานทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน