ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080169
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  080169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองแช่แว่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongchawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองแช่แว่น
ตำบล :
  มาบโป่ง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  038451566
โทรสาร :
  038451566
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2471
อีเมล์ :
  nongchawanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:39:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น


นางชุติมา เกษรมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน