ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080170
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  080170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrai_School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  มาบโป่ง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3845 1455
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  banraischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Moenet
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองตำลึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:05:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านไร่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน