ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโป่งตามุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080172
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  080172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโป่งตามุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPONGTAMUK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโป่งตามุข
ตำบล :
  หนองหงษ์
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3845 1480
โทรสาร :
  038451480
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2497
อีเมล์ :
  pongtamuk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09:56:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโป่งตามุข


นางแก้วตา เข้มแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2