ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080173
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  080173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanngiw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านงิ้ว
ตำบล :
  หนองกะขะ
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3874 1426
โทรสาร :
  038741426
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พานทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:24:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว


นายศุภฤกษ์ สุธรรมรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน