ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080175
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  080175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตากด้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaytakdai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยตากด้าย
ตำบล :
  หนองตำลึง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3820 6102
โทรสาร :
  0 3820 6102
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองตำลึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:13:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย


นายพิทักษ์ อำพินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน