ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกะขะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080177
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  080177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกะขะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadnongkakha school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  หนองหงษ์
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0-3821-2703
โทรสาร :
  0-3821-2703
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2500
อีเมล์ :
  wadnongkakha_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกะขะ


นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกะขะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2