ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080178
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  080178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuayyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยยาง
ตำบล :
  หนองหงษ์
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  038199622
โทรสาร :
  038199622
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิ.ย.2466
อีเมล์ :
  why_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)


นางจุรีพร รักสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน