ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080180
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  080180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkohloy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะลอย
ตำบล :
  เกาะลอย
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3821 2500
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กุมภาพันธ์ 2466
อีเมล์ :
  watkohloy@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะลอยบางหัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 18:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)


นายอดิพงษ์ สุขนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2