ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080182
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  080182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกขี้หนอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  cokekheenonschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกขี้หนอน
ตำบล :
  โคกขี้หนอน
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 38157850
โทรสาร :
  038157850
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  cokekheenon.sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกขี้หนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:44:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน


ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน