ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080184
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  080184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlamkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแหลมแค
ตำบล :
  หน้าประดู่
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 38212436
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  wadlaemkhae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หน้าประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมแค


นายสมชาย วีระศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน