ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080185
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  080185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANKAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3845 2390
โทรสาร :
  038452390
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2471
อีเมล์ :
  ked_kera@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 19:55:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านเก่า


นางพัชนี ทองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน