ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีประชาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080186
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  080186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีประชาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsripracharam school.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสัดตพงษ์
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  038155330
โทรสาร :
  038155330
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/07/2482
อีเมล์ :
  watsripracharam200@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13:10:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีประชารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน