ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080187
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  080187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านย่านซื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyansue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านย่านซื่อ
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 3845 4454
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/10/2481
อีเมล์ :
  Banyansueschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร.ร.วัดศรีประชาราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:16:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ


นายวิฑูรย์ หนูขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน