ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางนาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080190
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  080190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางนาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangnang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางนาง
ตำบล :
  บางนาง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  038156733
โทรสาร :
  038156733
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2491
อีเมล์ :
  watbangnangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พานทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางนาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:35:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางนาง


นายสิปปกร วินิจฉัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน