ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080263
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  080263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamphaothong(Bannongyaiphao)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองยายเภา
ตำบล :
  บ่อกวางทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 38111597
โทรสาร :
  0 38111597
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2502
อีเมล์ :
  sampaotong.2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อกวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:27:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน