ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080264
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  080264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongket
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปักมึน
ตำบล :
  บ่อกวางทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  033-122232
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/06/2506
อีเมล์ :
  bgs.153@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อกวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 15:17:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ


นางสาวสุวิมล สุขจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน