ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะกู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080266
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  080266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงตะกู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbungtagoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบึงตะกู
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  038199160
โทรสาร :
  038199160
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 เมษายน 2508
อีเมล์ :
  btg_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07:34:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงตะกู


นายประเสริฐ มิ่งเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะกู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน