ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080267
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  080267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อกวางทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbokangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ่อกวางทอง
ตำบล :
  บ่อกวางทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3826 0712
โทรสาร :
  038260509
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  banbokwangthong@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อกวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:01:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง


นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน