ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080268
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  080268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดเนินหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaladnernhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดเนินหิน
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3816 5238
โทรสาร :
  0 3816 5238
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:38:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน


นางกรรณิกา ตรีบำเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน